Schoolspullenactie 2017

Mijn naam is Jewell Fil? ? Kembel. Een jaar geleden begon ik aan een project: schoolspullen inzamelen voor kinderen op basisscholen in het binnenland van Suriname. Met de overweldigende hulp, steun en betrokkenheid van velen is dit project 100% geslaagd.
Mede dankzij het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg), de Evangelische Broedergemeente en het bedrijfsleven werd er genoeg schoolmateriaal opgehaald en konden we ruim 1400 schoolpakketten samenstellen, inpakken en verschepen naar Suriname met behulp van Surinam Air Cargo, Zeegelaar Shipping en Surinam Service line. Met een door Surinam Airways gesponsord ticket vloog ik dozen achterna, waar ik zeer succesvol heb samengewerkt met de Stichting Onderwijs Der Evangelische Broedergemeente (SOEBGS), de Stichting Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO), familie , vrienden en vrijwilligers om de pakketten persoonlijk te overhandigen aan de schoolkinderen in het binnenland. Een schoolpakket met uitsluitend één doel: een glimlach op het gezicht van de kinderen tevoorschijn toveren. En echt waar, al die glimlachjes in de eerste schoolweek - 3 oktober 2016 - kwamen er. Mooie onuitwisbare momenten, die door de lokale media - Apintie Televisie - werden vastgelegd.
Anno 2017 heb ik het plan opgevat om ook dit jaar met pakketten naar Suriname te vertrekken. Het bij die ene keer laten, kan ik niet. Aankomend schooljaar willen wij een schoolpakket inzamelen voor leerlingen van openbare basisscholen en één openbare middelbare school. Allemaal rondom Paramaribo. Hiervoor gebruik ik opnieuw slechts één middel: hulp vragen, want samen lukt het wel. Uw onmisbare steun maakt het mogelijk om met zoveel mogelijk schoolspullen één identiek schoolpakket samen te stellen voor alle kinderen.

Uw gift mag u overmaken op IBAN: NL42 INGB 0703 3890 41
t.n.v. J.P. Fil?, o.v.v. schoolpakket 2017/2018.
Elke donatie is er een! Sluiting: 15 augustus 2017.
Kan ik op uw steun en vertrouwen rekenen?
Een sprankelende groet, Jewell------------------------------------------------------------------------------------------

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn een groep enthousiaste vrijwilligers die samen met onze predikanten de EBG te Zaandam een gezicht willen geven.

Gaat u mee met ons op deze spirituele zoektocht om samen met elkaar het geloof te belijden en elkaar daarin te ondersteunen?

U bent van harte welkom tijdens onze diensten, daarbij maakt het geen verschil of u wel of niet lid bent van onze gemeente. Bij ons geldt hoe meer zielen hoe meer vreugde.

Kom en proef de sfeer, wij verzekeren u van een fijne dienst!------------------------------------------------------------------------------------------

Groepen in de gemeente

Gebedsgroep
Iedere maandagmiddag komt de gebedsgroep in het trefpunt van de Lu-therse kerk bij elkaar. Onder leiding van zr. K. Barron en de overdenkingen van zr. Assol Bernhard. Het is de moeite waard om een keer langs te ko-men. De groep start om 14.00 uur.. 

Kinder- en Jeugdwerk

Zondagsschool
De zondagsschool voor de kleintjes wordt gecoördineerd door zr. Jewell Kembel-Filé en haar crew. U wordt hierbij aangespoord om uw kinderen, buurkinderen, neefjes, nichtjes en kleinkinderen mee te nemen. Ze worden door deskundige leidsters begeleid. Aan het enthousiasme van de kinderen kunt u zien dat er zeker aan hun behoefte wordt voldaan. Volgens een vastomlijnd programma wordt de groep jonge kinderen op speelse wijze geleerd met het geloof om te gaan.

Tieners en jongeren
Voor de tieners is er een eigen kring tijdens de kerkdienst. Zij staan o.l.v. br. Joel en zr. Lucretia Koulen.

Jong volwassenen
Deze groep, die op gezette tijden op de vrijdagen bij elkaar kwam, is helaas gestopt. Heeft u ideeën om dit weer nieuw leven in te blazen, neem dan contact op met zr. Cynthia Kembel.
 
Belijdeniscatechese
Aanmeldingen voor de belijdeniscatechese kunnen gedaan worden bij br. Bernhard. De bijeenkomsten worden ten huize van zr. Bea Vyent gehouden.