Conferentie 'Groeiend Geloven'

Op 17 juni waren wij bijeen op de conferentie ‘Groeiend geloven’. Vele aanwezigen vonden het een zinvolle, gezegende dag. Er was veel lof voor de organisatie en de inhoud. Er waren omstreeks 120 gemeenteleden en vrienden gekomen, waaronder 20 kinderen en jongeren.
Maar er waren ook kritische opmerkingen, Sommigen zeiden dat er te weinig resultaat geboekt was en de uitkomsten niet helder genoeg waren. Anderen waren verontrust over de voorgestelde wijzigingen die te snel en te ingrijpend leken.
De dag begon met een opwekkingsdienst geleid door zr. Peggy-Ann Mokkum. Zij wist hiermee een positieve toon te zetten voor de rest van de dag.
Na de inleiding in het programma door zr. Renee Wezel, onze dagvoorzitter uit Amsterdam, gingen de deelnemers in vijf workshops uiteen. Voor de kleintjes was er een apart programma.
In de vijf workshops werden stellingen geponeerd die aan het slot van de dag werden besproken werden. U vindt deze stellingen op de achterkant van deze nieuwsbrief. Daarna werd aan de aanwe-zigen nog de vraag voorgelegd, of wij als gemeente niet beter in één of twee deelgemeenten konden kerken. Nu is dat nog in vier deelgemeenten. De terstond gehouden peiling wees uit, dat twee deelgemeenten de voorkeur hadden.
In de afronding werd ook veel over de plaats en de inbreng van de jongeren in onze gemeente gesproken. De aanwezige jongeren waren positief over de EBG, maar vroegen ook om een veranderende stijl  en om meer ruimte voor jong en oud.
Foto’s van de conferentie kunt u bekijken in het fotoalbum.

Download: nieuwsbrief_1__augustus_2017__groeiend_geloven.pdf