Kerk van de Evangelische Broedergemeente in Haarlem

Het kerkgebouw met het naastgelegen Pastorie van de Evangelische Broedergemeente te Haarlem staat aan de Parklaan 34 te Haarlem, op enkele tientallen meters van de Janstraat.

Het gebouw werd in 1876 gebouwd naar het ontwerp van de Haarlemse architect D.E.L. van den Arend, zoon van de stadsarchitect J.E. van den Arend.

Kerk en pastorie werden gebouwd door de Haarlemse aannemer D.R. Dartelen.

Het gebouw is opvallend en past in het 19de-eeuwse decor van de Parklaan en omgeving. Het is onder de oudere Haarlemmers bekend als het `Witte Kerkje'.

"Witte" slaat op het interieur, Deze is in witte en beige tinten geschilderd.

De kleur wit staat in de Evangelische Broedergemeente voor reinheid en vreugde.------------------------------------------------------------------------------------------

Interieur van de kerk

Achter tegen de kerk aan is een kosterswoning gebouwd. Deze is verbonden met de kerk door een gang met daarin een keukentje.

 

Achter de hoofdingang bevindt zich een ruim en net getimmerd portaal welke tegen wind en tocht beschermt. Een mooi tegelmozaiek ligt op de vloer.

Links en rechts bevinden zich een toiletruimte en een garderobe.

Boven het portaal is een gaanderij getimmerd, waarop het pijpenorgel is geplaatst. Dit orgel is het derde orgel welke in deze kerk heeft gestaan. Het is in 1922 geplaatst. Het klavier staat naast het orgel.

 

De kerkzaal is ruim en heeft een hoog boogplafond.

Negen grote boogramen en een glazen rozetraam geven de kerk veel licht inval.

In de zaal staat een rij eiken banken. Meer banken staan langs de zijwanden. Alle banken zijn wit geschilderd. Grote groene planten versieren de zijwanden en achterwand.

Links is een koffietafel waar het na de dienst altijd een gezellig samenzijn is.

Achterin de kerk is de kansel. Een laag podium met daarop een met kleden bedekte liturgische tafel. Tegen de muur een verhoogd preekgestoelte.

Aan de katheder daarvan hangt een kleedje met het teken van de EBG: een Lam met daaromheen de tekst:

Vicit Agnus Noster Eum Sequamur:

vertaald:

Ons Lam heeft overwonnen, wij volgen Hem------------------------------------------------------------------------------------------

Plattegrond

Voor Google Maps klik hier


Voor 9292 ov (reisinformatie OV) klik hier