Open Monumentendagen

Zaterdag 10 en zondag 11 september stonden de deuren van onze kerk weer wagenwijd open. Onze kerk is een monument en adel verplicht. Dus daarom de kerk open voor geďnteresseerden in het gebouw en de kleine tentoonstelling, maar ook voor de verschillende koren die 's middags optraden. Verschillende genres in zang passeerden de revue. Leuk om het enthousiasme van al die zangers en zangeressen te horen en te zien.
Het thema van de Monumentendagen was: symbolen en iconen. Het symbool van onze kerk is het Lam Gods. Vicit agnus noster, eum sequamur: Ons Lam heeft overwonnen , laten wij Hem volgen. Een oud christelijk symbool, maar in alle EBGkerken duidelijk zichtbaar. Er is een kleine tentoonstelling gemaakt van dit symbool, de herkomst ervan en de verschillende verschijningsvormen. Ook de kelk en de Hernhutter ster zijn voor ons belangrijke symbolen. Aan de tentoonstelling is een prijsvraag verbonden en het blijft tot eind oktober in kerk aanwezig. Het is raadzaam om het goed te bekijken en te lezen. Dan kunt u ook aan de prijsvraag deelnemen door een formulier in te vullen met een paar vragen. Degene die de meeste antwoorden goed heeft krijgt een penning met aan de ene zijde het Lam en aan de andere zijde Comenius afgebeeld, onze eerste bisschop. De uitreiking van de penning zal plaatshebben op 13 november tijdens de regionale dienst in Alkmaar. Zaterdag werd afgesloten met een korte zang dienst, geleid door br.Bernhard. De liederen hadden ook betrekking op het Lam en br. Bernhard vertelde hoe het in verschillende liturgieën opgenomen is.. De overdenking op zondag door br. Bernhard stond ook in het teken van het Lam. Daar ging het vooral over de herkomst van dit symbool. Tijdens deze dagen werd er drank en koek verkocht, de opbrengst daarvan: € 118,25 komt ten goede aan de renovatie van het gemeentecentrum. Een deel dat bij onze kerk hoort, maar niet gesubsidieerd wordt door de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed.------------------------------------------------------------------------------------------

Kerkblad

In de vergadering van de Algemene Raad van bijstand van de Evangelische Broedergemeente Noord-Holland op 9 april heeft zuster Ernie Kembel namens de Oudsten Raad en de Raden van bijstand zuster Nancy Bipat-Mokkum bedankt voor haar inzet en de mooie lay-out aan het kerkblad.Een ieder was heel erg enthousiast hierover.------------------------------------------------------------------------------------------

Vastenmaaltijd Haarlem 3 maart 2016

Tijdens de 6 weken voor Pasen, de vastenmaaltijd, werd er iedere donderdagavond een vastenmaaltijd gehouden in de kerk van de Evangelische Broedergemeente te Haarlem. Mensen uit verschillende kerken in Haarlem waren uitgenodigd om deel te nemen.

Het thema was: "ik was een vreemdeling". Iedere bijeenkomst begon met een viering. Daarin heeft een voorganger uit een van de deelnemende kerken aan de hand van de Bijbellezing een korte overdenking gehouden. Tijdens de viering was ruimte voor bezinning : stilte en muziek, en was er gelegenheid om een kaars aan te steken. Daarna was er een sobere maaltijd: brood fruit en thee. Het fruit werd meegenomen door de deelnemers, voor  het brood en thee werd gezorgd door de deelnemers van de EBG.

De gastvoorgangers kwamen uit de Doopgezinde gemeente, de Remonstrantse gemeente, de PKN, de Groenmarktkerk, de gemeente van de Hersteld Apostolische Zendingskerk en de Evangelische Broedergemeente.

Aan tafel kon men nader kennis maken met elkaar en doorpraten over de overdenking. Het brood en fruit werd met elkaar gedeeld. Men hield het niet voor zichzelf.

Vasten is een tijd van afzien van de dingen die het leven veraangenamen. De deelnemers zagen af van een maaltijd thuis. Het geld dat daarmee werd uitgespaard werd verzameld in een collecte. Deze collecte is bestemd voor de Coördinatiegroep Kerken in de Regio en Vluchtelingen die verschillende projecten ondersteunen aan vluchtelingen en statushouders in Haarlem. Het totaal bedrag van de collecte was € 412,55
Het gemiddelde aantal deelnemers 24.

Na de maaltijd kwamen wij weer in een kring bij elkaar en zonden elkaar heen met een zegenvers. Zo was vasten niet alleen afzien, maar ook een verrijking.------------------------------------------------------------------------------------------

Regionale Augustusmaandviering en br.Bernhard 50 jaar

Met het thema:"Wat God belooft komt zeker", uit Habakuk 2:3 werd op 30 augustus de regionale augustusmaand gevierd. Deze woorden sierden deze dag. De deelgemeenten uit Noord Holland waren goed vertegenwoordigd, jong en oud waren aanwezig, maar ook enkele kerkgenoten uit Zeist, Amsterdam en zelf uit Zoetermeer. De dienst werd verzorgd door br. Bernhard met een liefdemaal die anders was dan wij gewend zijn. Een volle kerk en liederen,  die uit volle borst werden gezongen onder leiding van br.Valpoort die het orgel bespeelde. Ook het kooroptreden van Haarlem was zeer toepasselijk. Een liefdemaal met cake, koffie en thee, een feest liefdemaal, omdat we ook de 50ste verjaardag van br. Bernhard mochten vieren .We hebben God mogen prijzen en loven:'Preise Masra, mi sili' preise Masra, mi sili'en alasani de na mi mu preise En nen!. Na deze viering ging br. Hessen voor in de dienst. In de overdenking ging het over de oogappel van God.. Met de voordracht van de senioren uit Zaanstad werd ook gememoreerd dat 10 jaar geleden in de EBG- Noord Holland, het even wennen was, toen br. Bernhard als predikant aantrad, maar dat hij onze oogappel is en niet meer in onze gemeente is weg te denken. Er waren nog enkele jarigen in de zaal die samen met br. Bernhard een verjaardagszegen mochten ontvangen. Br. Bernhard werd extra in het zonnetje gezet met het cadeau dat hij namens Noord Holland mocht ontvangen en de vele gelukwensen van alle aanwezigen. Na de dienst werd erg genoten van allerlei lekkernijen die door de  deelgemeenten zijn aangeboden. Het was een dag met bijzondere momenten. De familie Bernhard werd op de foto gezet door onze fotograaf zr. Bonoo, er was live muziek waarop iedereen kon meezingen en schuifelen op de tonen van het duo Clarence Breeveld en echtgenote en er was een videovertoning met beelden van br. Bernhard over de activiteiten in Noord Holland, over de afgelopen 10 jaar. Een feestelijke viering met een mooie afsluiting waar we nog lang over zullen doorpraten.------------------------------------------------------------------------------------------

EBG Haarlem ontmoet EBG Neuwied in Aachen

Een dag met wat gaatjes.
Het was nog vroeg, toen wij elkaar in Haarlem tegenkwamen. 'Wanneer moest jij opstaan, werd er aan elkaar gevraagd. Ook werd er bewonderend gekeken naar het busje dat br. Glen had gehuurd. Het stak vooral goed af tegen het busje van br. Stefan. Dit laatste busje zou ons later ook nog een bijzondere reis geven. Na wat oponthoud op de snelweg wegens een uitgebrande auto in de berm en in de warme lucht in het busje hebben wij het dakraampje open gegooid. Helaas was dat niet hierop berekend, vloog in volle vaart eraf en belande op de snelweg. Maar ondanks deze 'gaatjes' verliep de dag verder goed. Wij kwamen in Aachen aan en ontmoetten hier de broeders en zusters uit Neuwied. Zij namen ons mee op een tocht door de mooie oude stad met uitleg en vertaling. Daarna volgde een goed verzorgd Duits middageten dat gelegenheid bood om oude vriendschappen te verdiepen en nieuwe kennissen te ontmoeten. Voordat wij van het 'toetje' konden genieten gingen wij nog samen naar de prachtige Domkerk. Hier keken wij de ogen uit en kamen wij tot rust. In het oudste café van de stad genoten wij aansluitend van een stukje vlaai en Aachener Printen. Het heeft even geduurd totdat alle misverstand over de bestelling uit de weg geruimd waren. De dag werd afgesloten met gebed, liederen en een uitleg bij de dagteksten door Ds. Karen Wilson uit Neuwied. En dan moesten de broeders en zusters weer op stap naar huis. Wij stopten eerst nog bij een bouwmarkt om Duck tape te halen. Want het dakraam moest weer vastgemaakt worden om de dreigende regen buiten de bus te houden. Maar enkele uren later waren wij weer veilig in Haarlem. Een mooie dag ondanks de 'gaatjes', die de partnerschap tussen de EBG in Neuwied en onze gemeente goed heeft gedaan.------------------------------------------------------------------------------------------

"De Fakkel

25 april was de jaarlijkse themamiddag van onze zusterkring de Fakkel. Het thema: Zusters in alle landen, vrouwen in de EBG wereldwijd, werd verzorgd door de zusters Nadra Echteld en Conchita Landbrug van de Centrale Vrouwenraad (CVR). De CVR is opgericht om meer aandacht te krijgen voor vrouwen in d EBG kerk. Het is een landelijk platform van alle zusterkringen in Nederland, zoals de Fakkel. Daarnaast zijn er ook contacten met andere vrouwengroepen in de EBG wereldwijd. Zuster Landbrug een reislustige vrouw zoals ze zichzelf noemt, is zeer betrokken bij het vrouwenwerk van de EBG wereldwijd. In haar verhaal nam ze ons mee op reis langs verschillende conferenties en retraites die ze de afgelopen jaren heeft bezocht. Voor haar betekende deze ontmoetingen een spirituele verdieping van haar geestelijk leven. 'Het doet je wat, het is echt: "wow"Je komt ook zusters tegen met verschillende achtergronden, maar toch één in Christus zijn. De boodschap die zr. Landbrug ons deze middag meegaf is, dat iedere zuster van de EBG een conferentie buiten  Nederland zou moeten bezoeken. De uitwisseling met andere vrouwengroepen ook wereldwijd is een verrijking voor de wijze waarop wij ons christelijk geloof beleven. Het kan helpen om daar een verdieping aan te geven. Deze middag werd afgesloten met een gezellig samenzijn, onder het genot van een gezamenlijke maaltijd. Het was een inspirerende dag. ------------------------------------------------------------------------------------------

Beknopte geschiedenis van de EBG in Haarlem

De Evangelische Broedergemeente in Haarlem ontstond doordat onderdak werd gezocht voor zendelingen die vanuit IJmuiden naar de zendingsgebieden vertrokken. Op 2 december 1744 werd de eerste Oudstenraad bevestigd.
De dagtekst voor die dag was Jeremia 43; 1 “Ontgint U nieuw land en zaait niet tussen de doornen.” Hierover ging de overdenking tijdens die dienst.
Hiermee was de gemeente EBG Haarlem opgericht.
 
Eerst werden er enige tijd huisbijeenkomsten gehouden.
Vanaf 1746 is er ook enige tijd een Kinderhuis geweest.
 
Daarna werd een pand aan de Oude Gracht gekocht. Deze was snel te klein.
Als nieuwe huisvesting werd er toen een pand aan het Groot Heiligland gekocht, een voormalig Mennonietenkerk.
Het Stadsbestuur van Haarlem verbood korte tijd later de bijeenkomsten. Het pand aan de Groot Heiligland werd gevorderd voor huisvesting van soldaten en de Broedergemeente verhuisde naar een ander pand aan het Groot Heiligland.
 
Op 2 april 1877 kon een nieuw gebouwde kerk aan de Parklaan worden ingewijd.
 
December 2014 bestaat onze gemeente 270 jaar.