Een groene kerk heeft vele kleuren

'Een groene kerk heeft vele kleuren' is het thema van de 'Week van de Oecumene 2017' van de Alkmaarse Raad van Kerken. Van zondag, 4 juni (1e Pinksterdag) t/m zaterdag, 10 juni zetten verschillende kerken in Alkmaar hun deuren open voor activiteiten rond duurzaamheid en aandacht voor de schepping, waarin wij leven. Iedere activiteit heeft een eigen vorm en insteek. Daardoor wordt een heel palet van verschillende kleuren zichtbaar.

Duurzaamheid en aandacht voor de aarde zijn actuele onderwerpen. Ook de christelijke kerken zijn hiermee bezig.  Alle bewoners van Alkmaar zijn welkom om de activiteiten te bezoeken. U kunt op bijna iedere dag te gast zijn in een andere kerk. Voor sommige activiteiten vragen de organisatoren om aanmelding en een kleine financiële bijdrage. Andere activiteiten zijn vrij toegankelijk.

Het programma van de Week van de Oecumene is:

De Week van de Oecumene wordt afgesloten met een gezamenlijke kerkdienst in de Grote Sint Laurenskerk op zondag, 11 juni om 11:00 uur. In deze viering werken de Alkmaarse Raad van Kerken, de Laatdiensten en het internationale Orgelfestival Holland samen. Het thema van de kerkdienst is: een nieuw werk van barmhartigheid ? zorg voor de aarde.

Meer informatie en aanmelding op de website van de Alkmaarse Raad van Kerken: alkmaarseraadvankerken.nl




------------------------------------------------------------------------------------------

Drie geloofsgemeenschappen presententeren zich

Tijdens de week van oecumene hebben drie geloofsgemeenschappen zich gepresenteerd in de Blije Mare: een reidans onder aanvoering van dominee Stefan Bernhard( Evangelische Broedergemeente), water proeven met dominee Sibilla Verhagen(PGA)en Pastoor Franklin Brigitha van de katholieke kerk met het thema: hoe sta je in het leven ten opzichte van je geloof. Reidans : dansen vanuit je geloof. Je kan op verschillende manieren je geloof belijden. Je kan daarover spreken, je kan daarover zingen.Maar je kan ook dansen. Er zijn dansen die iets van ons geloof laten zien of gebeden zijn.Iemand zei ooit: "Leer dansen. Anders kunnen de engelen in de hemel niets met je beginnen. Daarom hebben wij een workshop met dansen georganiseerd.Omstreeks 30 mensen waren gekomen.
Er werden vier eenvoudige reidansen uitgeprobeerd. En het ging goed.Iedereen deed enthousiast mee. Wij begonnen met een Afrikaans gebed om regen en dan volgden twee bruiloftsdansen uit Israël.Wij sloten af met het lied"The Lord of the dans."Een mooie middag waarin weer op een ander manier geloof werd uitgebeeld en gevierd .



------------------------------------------------------------------------------------------

Pastoraat

 

Wilt u zich opgeven voor doop, belijdenis, huwelijk enz, kijk daarvoor onder contact.



------------------------------------------------------------------------------------------

Rutu

Rutu is ontstaan uit de senioren van onze EBG-kerk.In deze club komen op woensdagmiddag multiculturele 50 plussers van 13.30-16.00 uur bijeen. Ze beginnen met gebed en zang en daarna doen zij allerlei leuke activiteiten zoals: tekenen,schilderen,gymmen enz.

Uit deze club is ook een zangkoor onstaan o.l.v Violetta Roosberg. Het koor treedt  af en toe op in de Mare Nostrum en bij bijzondere diensten in onze kerk.

Wilt u meedoen? Kijk bij contact onder Alkmaar  voor het adres waar u zich kunt opgeven.