Bijbelgespreksgroep 2017

Op aswoensdag, 1 maart 2017, beginnen wij in Alkmaar met een reeks van zes bijeenkomsten van de bijbelgespreksgroep. Wij willen met elkaar het boek  'In Gods hand' van Desmond Tutu lezen.

Desmond Tutu vindt ieder mens uniek en waardevol. Want, alle mensen zijn geschapen naar Gods beeld. Ieder mens staat in Gods handpalm gegrift. Dit is altijd zijn motivatie geweest in zijn strijd voor gerechtigheid en vrede tussen verschillende bevolkingsgroepen. In dit persoonlijke en reflectieve In Gods hand keert Tutu terug naar de rode draad in zijn leven: de oneindige liefde van God voor deze wereld.

'Beter dan gerechtigheid in de vorm van vergelding, is gerechtigheid die tot verzoening leidt.' (Desmond Tutu)

(van bol.com)

1: De Bijbel is slecht nieuws voor onderdrukkers woensdag, 1 maart 2017
2: Wij zijn geschapen …. voor samenzijn, ... woensdag, 8 maart 2017
3: God is partijdig woensdag, 15 maart 2017
4: Je bent geliefd woensdag, 22 maart 2017
5: Puur uit genade woensdag, 29 maart 2017
6: Aan het begin: God – aan het einde: God woensdag, 5 april 2017

19:30 uur (-21:00 uur) in de zaal Rekere van de Blije Mare

Hier de gegevens over het boek

Graag opgeven bij ds. Stefan Bernhard. Hieronder kunt u ook een informatieblad downloaden.

Download: 2017_ALKMAAR_-_Bijbelgesprek_Tutu_In_Gods_Hand.pdf------------------------------------------------------------------------------------------

Olde Mare 2017

Vanaf 15 februari zal de Olde Mare weer beginnen. En dit keer niet op dinsdagmiddagen, maar het is samengevoegd met de Open Kerk, op woensdagmiddagen. Aanvang 14.30 uur met ervoor inloop met koffie/thee.

Ik heb de sprekers gevraagd of ze iemand willen ‘voorstellen’ die wat betekent of heeft betekend voor hun persoonlijk (geloofs)leven en of ze dat met ons willen delen op geheel eigen wijze. Ds. Nielspeter Jans zal de spits afbijten op woensdagmiddag 15 februari met een presentatie (aan de hand van kunst) over Franciscus van Assisi, die o.a. de kloosterorde stichtte van de Franciscanen of Minderbroeders. Op woensdagmiddag 15 maart zal Ds. Stefan Bernhard (predikant EBG) gaan spreken over Thomas Merton: katholiek theoloog en dichter, mysticus, trappist en monnik. Woensdagmiddag 26 april, zal Theodora Klaver, geestelijk verzorger bij GGZ NNH, de rij sluiten met een ‘lezing’ over Etty Hillesum: bekend geworden door haar dagboek, verblijf in Westerbork, Auschwitz, waar ze op 30 november 1943 omkwam op 29-jarige leeftijd. 

Als het bovenstaande u aanspreekt, van harte uitgenodigd om te komen in de Olde Mare! Locatie: De Blije Mare! En neem gerust een gast mee, hoe meer zielen…
Yvonne Smit/Gerard Kluft, De Olde Mare en Open Kerk

(Overgenomen van de website van de PG Alkmaar)------------------------------------------------------------------------------------------

Drie geloofsgemeenschappen presententeren zich

Tijdens de week van oecumene hebben drie geloofsgemeenschappen zich gepresenteerd in de Blije Mare: een reidans onder aanvoering van dominee Stefan Bernhard( Evangelische Broedergemeente), water proeven met dominee Sibilla Verhagen(PGA)en Pastoor Franklin Brigitha van de katholieke kerk met het thema: hoe sta je in het leven ten opzichte van je geloof. Reidans : dansen vanuit je geloof. Je kan op verschillende manieren je geloof belijden. Je kan daarover spreken, je kan daarover zingen.Maar je kan ook dansen. Er zijn dansen die iets van ons geloof laten zien of gebeden zijn.Iemand zei ooit: "Leer dansen. Anders kunnen de engelen in de hemel niets met je beginnen. Daarom hebben wij een workshop met dansen georganiseerd.Omstreeks 30 mensen waren gekomen.
Er werden vier eenvoudige reidansen uitgeprobeerd. En het ging goed.Iedereen deed enthousiast mee. Wij begonnen met een Afrikaans gebed om regen en dan volgden twee bruiloftsdansen uit Israël.Wij sloten af met het lied"The Lord of the dans."Een mooie middag waarin weer op een ander manier geloof werd uitgebeeld en gevierd .------------------------------------------------------------------------------------------

Pastoraat

 

Wilt u zich opgeven voor doop, belijdenis, huwelijk enz, kijk daarvoor onder contact.------------------------------------------------------------------------------------------

Rutu

Rutu is ontstaan uit de senioren van onze EBG-kerk.In deze club komen op woensdagmiddag multiculturele 50 plussers van 13.30-16.00 uur bijeen. Ze beginnen met gebed en zang en daarna doen zij allerlei leuke activiteiten zoals: tekenen,schilderen,gymmen enz.

Uit deze club is ook een zangkoor onstaan o.l.v Violetta Roosberg. Het koor treedt  af en toe op in de Mare Nostrum en bij bijzondere diensten in onze kerk.

Wilt u meedoen? Kijk bij contact onder Alkmaar  voor het adres waar u zich kunt opgeven.