Zomerschool 2017

‘Alsof de woorden voor ons geschreven zijn’ Een leerhuis over middeleeuwse mystiek voor mensen van nu

Het lijkt wel, alsof de kerk in de zomer ook vakantie viert. Ja, de kerkdeuren staan op zondag open, maar doordeweeks ligt, zo schijnt, het kerkelijk leven stil. Meerdere gemeenteleden vinden dit jammer.
Juist de zomerperiode is voor hen een stille tijd: kinderen en kennissen zijn dan op reis en de zomerdagen duren lang.
Graag bied ik u in de komende zomerweken een klein leerhuis aan, van vier ochtenden. We lezen met elkaar teksten die het hart raken, over de liefde van God en de liefde tot God. Hiervoor gebruiken we geen ingewikkelde theologische woorden, maar woorden vol pozie, licht en leven. Het gaat veelal over de ‘minne’, de liefde. Vier middeleeuwers laten we aan het woord.
We zullen ontdekken dat hun teksten ook, ja juist de mens van vandaag wonderwel kunnen aanspreken. ‘Alsof de woorden voor ons geschreven zijn!’ Zo heet dit zomerse leerhuis dan ook.
Een leesmap met teksten in hedendaags Nederlands wordt u aangeboden. Zoals gewoonlijk staat er een mandje klaar voor een vrijwillige bijdrage.
Wel, kom!
ds. Nielspeter Jans

Op maandagochtend 7 augustus: Nicolaus van Cusa (1401-1464), Het zien van God.
Op donderdagochtend 10 augustus: Hadewijch (13de eeuw, exacte data onbekend), De minne kan wonen in alle dingen.
Op maandagochtend 14 augustus: Beatrijs van Nazareth (1200/1205 – 1268), Zeven manieren van heilige minne.
Op donderdag 17 augustus: Willem van Saint-Thierry (ca. 1075-1148), de eerste mysticus van de Lage Landen, Wie met God verkeert is nooit minder alleen dan wanneer hij alleen is.

Plaats: Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a, Alkmaar
Tijd: 10.00 – 12.00 uur
Leiding: ds. Nielspeter Jans
Opgave: Hannie Ulrich, 072-512 0552------------------------------------------------------------------------------------------

Drie geloofsgemeenschappen presententeren zich

Tijdens de week van oecumene hebben drie geloofsgemeenschappen zich gepresenteerd in de Blije Mare: een reidans onder aanvoering van dominee Stefan Bernhard( Evangelische Broedergemeente), water proeven met dominee Sibilla Verhagen(PGA)en Pastoor Franklin Brigitha van de katholieke kerk met het thema: hoe sta je in het leven ten opzichte van je geloof. Reidans : dansen vanuit je geloof. Je kan op verschillende manieren je geloof belijden. Je kan daarover spreken, je kan daarover zingen.Maar je kan ook dansen. Er zijn dansen die iets van ons geloof laten zien of gebeden zijn.Iemand zei ooit: "Leer dansen. Anders kunnen de engelen in de hemel niets met je beginnen. Daarom hebben wij een workshop met dansen georganiseerd.Omstreeks 30 mensen waren gekomen.
Er werden vier eenvoudige reidansen uitgeprobeerd. En het ging goed.Iedereen deed enthousiast mee. Wij begonnen met een Afrikaans gebed om regen en dan volgden twee bruiloftsdansen uit Isral.Wij sloten af met het lied"The Lord of the dans."Een mooie middag waarin weer op een ander manier geloof werd uitgebeeld en gevierd .------------------------------------------------------------------------------------------

Pastoraat

 

Wilt u zich opgeven voor doop, belijdenis, huwelijk enz, kijk daarvoor onder contact.------------------------------------------------------------------------------------------

Rutu

Rutu is ontstaan uit de senioren van onze EBG-kerk.In deze club komen op woensdagmiddag multiculturele 50 plussers van 13.30-16.00 uur bijeen. Ze beginnen met gebed en zang en daarna doen zij allerlei leuke activiteiten zoals: tekenen,schilderen,gymmen enz.

Uit deze club is ook een zangkoor onstaan o.l.v Violetta Roosberg. Het koor treedt  af en toe op in de Mare Nostrum en bij bijzondere diensten in onze kerk.

Wilt u meedoen? Kijk bij contact onder Alkmaar  voor het adres waar u zich kunt opgeven.